Scopul acestui curs este de prezenta, într-o manieră non-tehnică, bazele, cadrul conceptual al tehnicilor de analiză a funcționării diferențiale a itemului, dar și de a expune principalele familii de tehnici utilizate. Vom avea în vedere discutarea metodelor bazate pe regresia logistică, a celor ce utilizează modele de răspuns la item sau modele Rasch, a metodei Mantel-Haenszel sau a metodelor standardizate de detecție DIF.

Cursul se adresează studenților, masteranzilor și doctoranzilor din domeniile socio-uman, economic și medical, dar și specialiștilor care, prin natura profesiei, construiesc instrumente de măsură a fenomenelor sociale și economice, fiind structurat în 10 teme cu un pronunțat caracter practic, aplicațiile realizându-se în limbajul R, prin urmare sunt necesare deprinderi de bază în lucrul cu limbajul R și RStudio.

DURATA TOTALĂ ESTIMATĂ A CURSULUI: 3 ORE, 8 MIN. ȘI 39 SEC.