Cursul de logică și raționament juridic este destinat însușirii noțiunilor de bază de logică juridică și dezvoltării abilităților de raționament corect. În urma parcurgerii celor 14 teme, cursanții vor fi capabili să extragă semnificații și idei din textele citite, să poată sintetiza elementele esențiale, să efectueze un raționament corect, să evalueze premisele și să deducă, în mod logic, concluziile.

Cursul nu este unul de logică generală, ci este adaptat specificului juridic, accentuându-se pe tipurile de decizii juridice, pe logica din spatele spețelor juridice și pe pregătirea cursanților în vederea susținerii examenelor pentru admiterea în magistratură sau avocatură.