Acest curs se adresează tuturor celor care doresc să se inițieze în analiza datelor, indiferent de specializare, însă vizează cu predilecție specialiștii în disciplinele socio-umane, științele economice sau medicale. Pe parcursul unui număr de 10 teme vom aborda noțiuni fundamentale privind: măsurarea în disciplinele socio-umane, modele statistice, frecvențe, tendința centrală și împrăștierea

Cursul vă oferă întregul fundament necesar înțelegerii corecte a principiilor analizei de date. Posedă suport tipărit, video-tutorial, exerciții, teme și teste, încheindu-se cu o evaluare finală a cunoștințelor și competențelor. După absolvire veți dobândi competențe de nivel DEBUTANT în analiza de date și veți putea accesa cursuri mai avansate. Aplicațiile practice ale temelor sunt abordare sub forma unor seminarii online și includ proceduri de analiză a datelor utilizând IBM SPSS Statistics și R.

Acest curs se adresează tuturor celor care au finalizat cursul „Introducere în analiza datelor” și doresc să continue însușirea temeinică a analizei de date. Cele 10 teme prezentate vor cuprinde noțiuni legate de: inferența statistică, combinatorică, tipuri de probabilități și interpretarea probabilităților, distribuții statistice pentru variabile discrete, distribuții statistice pentru variabile continui, analiza, interpretarea și utilizarea distribuției normale și a distribuției standard normale.

Cursul oferă întregul fundament necesar înțelegerii corecte a principiilor analizei de date. Posedă suport tipărit, video-tutorial, exerciții, teme și teste, încheindu-se cu o evaluare finală a cunoștințelor și competențelor. După absolvire veți dobândi competențe de nivel INTERMEDIAR în analiza de date, veți finaliza tematica analizelor univariate și veți putea accesa cursuri mai avansate. Aplicațiile practice ale temelor sunt abordare sub forma unor seminarii online și includ proceduri de analiză a datelor utilizând IBM SPSS Statistics și R.

Modelarea prin ecuații de structură reprezintă o metodologie specială de analiză a datelor, axată în principal pe metode de tip non-infirmatoriu. Acest curs conține un număr de 13 teme, ce acoperă conceptele de bază ale SEM, apariția și dezvoltarea acestei metodologii, cunoștințele preliminare necesare analizelor SEM și erorile comune ce se fac la analizele SEM.

Aplicațiile practice vor fi realizate în IBM SPSS Amos, LISREL, MPlus, EQS și R, fiecare temă dispunând de un test de verificare a cunoștințelor și, după caz, de o lucrare practică. Există teste grilă de evaluare parțială și un test general, la finalul cursului, activități de tip proiect și o temă de rezolvare a unei situații concrete de cercetare, în urma acestora dobândindu-se competența necesară.

Cursul se adresează în special masteranzilor și doctoranzilor din domeniile socio-uman, educațional, economic și medical, dar și tuturor celor care prin natura profesiei sunt implicați în cercetare științifică și publicare. Tematica poate fi parcursă complet într-un semestru universitar și are un predominant caracter practic. Sunt necesare cunoștințe de analiză clasică de date și deprinderi de bază în lucrul cu limbajul R și RStudio