Cursul este destinat doar studenților și conține un număr de 28 de teme ce vizează introducerea următoarelor elemente: (a) Elemente de tehnologia informației și utilizarea sistemului de operare Microsoft Windows 10 - 4 teme(b) Elemente de utilizarea a procesorului de texte Microsoft Word - 5 teme, (c) Elemente de utilizarea a procesorului de prezentări Microsoft Power Point - 5 teme(d) Elemente de utilizarea a procesorului de foi de calcul tabelar Microsoft Excel - 5 teme, (d) Elemente de utilizarea a sistemului de gestiune a bazelor de date Microsoft Access- 5 teme și (e) Elemente de utilizarea a aplicației de comunicație și planificare Microsoft Outlook - 4 teme.

DURATA TOTALĂ ESTIMATĂ A CURSULUI: 0 ORE, 00 MIN. 00 SEC.