Ştiri site

(Nici o intervenţie nu a fost publicată la acest subiect)

Cursuri disponibile

Acest curs se adresează tuturor celor care doresc să se inițieze în analiza datelor, indiferent de specializare, însă vizează cu predilecție specialiștii în disciplinele socio-umane, științele economice sau medicale. Pe parcursul unui număr de 10 teme vom aborda noțiuni fundamentale privind: măsurarea în disciplinele socio-umane, modele statistice, frecvențe, tendința centrală și împrăștierea

Cursul vă oferă întregul fundament necesar înțelegerii corecte a principiilor analizei de date. Posedă suport tipărit, video-tutorial, exerciții, teme și teste, încheindu-se cu o evaluare finală a cunoștințelor și competențelor. După absolvire veți dobândi competențe de nivel DEBUTANT în analiza de date și veți putea accesa cursuri mai avansate. Aplicațiile practice ale temelor sunt abordare sub forma unor seminarii online și includ proceduri de analiză a datelor utilizând IBM SPSS Statistics și R.

Acest curs se adresează tuturor celor care au finalizat cursul „Introducere în analiza datelor” și doresc să continue însușirea temeinică a analizei de date. Cele 10 teme prezentate vor cuprinde noțiuni legate de: inferența statistică, combinatorică, tipuri de probabilități și interpretarea probabilităților, distribuții statistice pentru variabile discrete, distribuții statistice pentru variabile continui, analiza, interpretarea și utilizarea distribuției normale și a distribuției standard normale.

Cursul oferă întregul fundament necesar înțelegerii corecte a principiilor analizei de date. Posedă suport tipărit, video-tutorial, exerciții, teme și teste, încheindu-se cu o evaluare finală a cunoștințelor și competențelor. După absolvire veți dobândi competențe de nivel INTERMEDIAR în analiza de date, veți finaliza tematica analizelor univariate și veți putea accesa cursuri mai avansate. Aplicațiile practice ale temelor sunt abordare sub forma unor seminarii online și includ proceduri de analiză a datelor utilizând IBM SPSS Statistics și R.

Modelarea prin ecuații de structură reprezintă o metodologie specială de analiză a datelor, axată în principal pe metode de tip non-infirmatoriu. Acest curs conține un număr de 13 teme, ce acoperă conceptele de bază ale SEM, apariția și dezvoltarea acestei metodologii, cunoștințele preliminare necesare analizelor SEM și erorile comune ce se fac la analizele SEM.

Aplicațiile practice vor fi realizate în IBM SPSS Amos, LISREL, MPlus, EQS și R, fiecare temă dispunând de un test de verificare a cunoștințelor și, după caz, de o lucrare practică. Există teste grilă de evaluare parțială și un test general, la finalul cursului, activități de tip proiect și o temă de rezolvare a unei situații concrete de cercetare, în urma acestora dobândindu-se competența necesară.

Cursul se adresează în special masteranzilor și doctoranzilor din domeniile socio-uman, educațional, economic și medical, dar și tuturor celor care prin natura profesiei sunt implicați în cercetare științifică și publicare. Tematica poate fi parcursă complet într-un semestru universitar și are un predominant caracter practic. Sunt necesare cunoștințe de analiză clasică de date și deprinderi de bază în lucrul cu limbajul R și RStudio

Scopul acestui curs este de prezenta, într-o manieră non-tehnică, bazele, cadrul conceptual al tehnicilor de analiză a funcționării diferențiale a itemului, dar și de a expune principalele familii de tehnici utilizate. Vom avea în vedere discutarea metodelor bazate pe regresia logistică, a celor ce utilizează modele de răspuns la item sau modele Rasch, a metodei Mantel-Haenszel sau a metodelor standardizate de detecție DIF.

Cursul se adresează studenților, masteranzilor și doctoranzilor din domeniile socio-uman, economic și medical, dar și specialiștilor care, prin natura profesiei, construiesc instrumente de măsură a fenomenelor sociale și economice, fiind structurat în 10 teme cu un pronunțat caracter practic, aplicațiile realizându-se în limbajul R, prin urmare sunt necesare deprinderi de bază în lucrul cu limbajul R și RStudio.

DURATA TOTALĂ ESTIMATĂ A CURSULUI: 3 ORE, 8 MIN. ȘI 39 SEC.

Cursul este GRATUIT și conține un număr de 10 teme ce vizează introducerea următoarelor elemente: (a) Platforma .NET - descriere, arhitectură, funcționalitate și (b) Elemente de programare în C# - metoda „Main()” și obiectul aplicației, clasa System.Console, tipuri de date, conversii, variabile implicite, structuri iterative și decizionale, tablouri, enumerări, structuri, modificatori ai metodelor și ai parametrilor, supraîncărcarea metodelor, tipuri nule și nullable.

După parcurgerea acestor teme, veți achiziționa următoarele competențe din necesarul pentru a deveni C# Junior Developer:

  • J1/10 - Competențe de bază privind înțelegerea funcționării platformei Microsoft .NET (.NET Framework Basic Skills);
  • J2/10 - Competențe de bază privind lucrul cu datele, tipurile de date și variabilele în C# (C# Data Operations Basic Skills);
  • J3/10 - Competențe de bază privind programarea în C# (C# Programming Basic Skills);

DURATA TOTALĂ ESTIMATĂ A CURSULUI: 7 ORE, 02 MIN. 55 SEC.

Cursul de logică și raționament juridic este destinat însușirii noțiunilor de bază de logică juridică și dezvoltării abilităților de raționament corect. În urma parcurgerii celor 14 teme, cursanții vor fi capabili să extragă semnificații și idei din textele citite, să poată sintetiza elementele esențiale, să efectueze un raționament corect, să evalueze premisele și să deducă, în mod logic, concluziile.

Cursul nu este unul de logică generală, ci este adaptat specificului juridic, accentuându-se pe tipurile de decizii juridice, pe logica din spatele spețelor juridice și pe pregătirea cursanților în vederea susținerii examenelor pentru admiterea în magistratură sau avocatură.